WANNEER?

De training wordt aangeboden als een driedaagse:

 

een vrijdag en zaterdag + een aantal weken later nog een zaterdag
De trainingen voor pastores, hulpverleners e.d. zijn op een donderdag en vrijdag.

 

De locaties zijn op verschillende plekken in het land.

Bij interesse of aanmelding krijgt u meer informatie.

Ga naar contact

Data :

 

 

11 en 12 oktober + 16 november 2019 –   SPECIALE ENGELSTALIGE TRAINING !!
Voor echtparen waarvan één óf beiden Engels spreken (elke andere taalachtergrond is welkom), of die de Engels talige lezingen goed kunnen volgen en de oefeningen in hun eigen taal (ook NL) willen doen.

 

31 januari  en 1 februari + 21 maart 2020
Ieder echtpaar is welkom om zijn relatie een up-grade te geven.

 

14 en 15 mei + 26 juni 2020
In de eerste instantie is deze training voor voorgangers/predikanten, kerkelijke werkers, missionaire werkers, leiders, hulpverleners met hun partner.