INFORMATIE OVER DE RELATIETRAININGEN

Wie?

Wie?

Voor ieder echtpaar dat wel eens afstand voelt – wie niet?! – én daar graag wat aan wil doen. Dus elk echtpaar dat wil investeren in zijn huwelijk is hartelijk welkom.

Wat?

Wat?

We bieden u de christelijke ‘Houd Me Vast’ Relatietraining aan voor echtparen. Tijdens drie dagen werken we intensief aan een meer open en veilig verbonden relatie.

Waarom?

Waarom?

Ieder mens verlangt ernaar ontspannen zichzelf te kunnen zijn bij zijn partner en om open naar elkaar te kunnen luisteren. Kortom om beter verbonden te zijn met elkaar.

Welke?

Welke?

Naast trainingen die voor ieder echtpaar zijn, is er een training voor predikanten / voorgangers, kerkelijke en missionaire werkers en christen hulpverleners met hun partner.

Klik op onderstaande balken voor verdere informatie.

Momenteel kan je alle informatie op deze pagina vinden.
We zijn bezig deze website uit te breiden – graag nog even geduld.

Heel normaal en Hoe anders

Heel normaal

Het is heel normaal dat we af en toe botsen of afstand ervaren tot onze partner. Wat de meeste mensen echter ook merken is dat ze niet goed weten hoe ze dat de volgende keer kunnen voorkomen.
Iedereen heeft pijnpunten opgelopen in zijn/haar leven en is daarin gevoelig, vaak zonder zich dspreukaar van bewust te zijn. Wanneer onze partner daarin ‘prikt’, ook meestal onbewust, is dat pijnlijk en kan er afstand ontstaan. We bouwen daardoor patronen op waardoor we af en toe tegen elkaar aan botsten. Het is zo goed om eens tijd te nemen om daar samen naar te kijken. Dit is wat we tijdens de trainingen doen.

 

Hoe anders

Het bijzondere van deze training is dat we niet allerlei tips geven hoe het beter moet. Elk paar wordt uitgenodigd om te onderzoeken wát er gebeurt op het moment dat er spanning ontstaat. Het is deze invalshoek waardoor er een diepgaande verandering plaats kan vinden. Je gaat beiden begrijpen en voelen wat er gebeurt, waarom dat gebeurt en hoe dat kan stoppen en veranderen.

 

Ook voor echtparen die in therapie zijn (geweest) of daarover denken zal deze training zinvol zijn en nieuwe verdieping geven. Wanneer een paar in crisis is wordt deelname aan een training afgeraden en therapie aangeraden. Wanneer u aangeeft dat u graag met een training mee wilt doen, zullen we in een gratis voorgesprek met u inschatten of een training voor u de beste weg is voor verbetering van uw relatie.

"Houd me vast"

“Houd me Vast”

De thema’s tijdens de training zijn gebaseerd op het boek van Sue Johnson ‘Houd me Vast, in 7 gesprekken naar een veiliger en hechtere relatie’.  Het is een van de opdrachten om samen met je partner dit boek te lezen vóór je naar de training komt.

In de  ‘Houd Me Vast’ trainingen wordt gewerkt met stappen uit de EFT, Emotionally Focussed Therapy, van dr. Sue Johnson. EFT is een bijzonder effectieve methode voor het diepgaand verbeteren van relaties. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit bevestigd (zie elders op website of klik op EFT). EFT richt zich op de emotionele verbondenheid die ieder van ons nodig heeft.

Welke thema's?


Thema’s tijdens de training

Tijdens de training wordt intensief gewerkt. Het doel is dat partners hun patroon waardoor ze botsen en/of zich terugtrekken leren herkennen en doorbreken én leren de emotionele verbondenheid tussen hen te herstellen. Er zijn acht blokken in workshopvorm. Elk blok bestaat uit:
–   een lezing over één van de onderstaande thema’s
–   het bekijken van een dvd waarop dr. Sue Johnson in gesprek is met een echtpaar rond dat thema
–   en de opdracht/ oefening om zelf als echtpaar hiermee aan de slag te gaan (wel of niet met ondersteuning door een trainer). Ieder echtpaar zit apart.

De privacy heeft aandacht. De paren werken iedere opdracht met z’n tweeën uit en hoeven geen inhoudelijke zaken met anderen te delen. Het is een veilige omgeving.

 

De volgende thema’s komen aan bod:

1. Liefde en hechting begrijpen
2. Ontdekken waar het fout gaat in de liefde: de negatieve dialogen/patronen
3. De pijnplekken waardoor de negatieve dialogen ontstaan
4. Verbinding herstellen en creëren van een veilige basis; naar pijnlijke momenten terugkijken
5. Betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen
6. Relatiekwetsuren uitspreken, verwerken en vergeven
7. De band versterken via seksualiteit en aanraking
8. Je liefde levend houden / continuïteit

Christen trainers

Christen trainers

Voor alle trainers geldt dat zij professionele en ervaren Relatietherapeuten zijn en geschoold in de EFT. Hun christen zijn is voor ieder van hen essentieel. Met elkaar geven ze tijdens de lezingen en via dagopening en -sluiting christelijke inhoud aan deze training. Essentieel voor hen is dat God ons geschapen heeft als relationeel wezen.

TRAINERS

G. van Setten, arts / psychososiaal therapeut, EFT Relatietherapeut

D. Mazzolari, gezins- en relatietherapeut, EFT Relatietherapeut

I. van Galen, psychiater, EFT Relatietherapeut

H. Verkruijssen, Individueel en EFT Relatietherapeut

 

P1100880

Wanneer?

WANNEER 

 

De training wordt aangeboden als een driedaagse: een vrijdag en zaterdag + een aantal weken later nog een zaterdag (de trainingen voor pastores e.d. zijn op een donderdag en vrijdag).
De locatie is op verschillende plekken in het land.
Bij interesse of aanmelding krijgt u meer informatie.

 

Data :

 

10 + 11 februari en 25 maart 2017
Voor ieder echtpaar dat een christelijke relatietraining wil volgen en op een diepgaand niveau kwaliteit wil toevoegen aan hun relatie.

Deze training is VOL.

 

18 + 19 mei en 30 juni 2017
Speciaal voor predikanten, kerkelijk en missionaire werkers e.d. en christen hulpverleners met hun partners.

 

29 + 30 september en 11 november 2017
Voor ieder echtpaar dat tijd wil vrij maken voor kwaliteit voor hun relatie.

 

26 + 27 januari en 10 maart 2018
Voor echtparen met een samengesteld gezin!

Kosten

Kosten

Om de trainingen toegankelijk te maken voor ieder budget, zijn de kosten aangepast aan inkomen.
Stappen voor de berekening van wat jullie betalen

 

 • Zoek in de tabel naar welke gezinssituatie bij jullie past (blauwe balk) en naar jullie gezamenlijke netto inkomen.
 • Kijk welk tarief (2e kolom) daarbij hoort. Dit is het bedrag dat je betaalt per persoon per dag.
 • Om het totale bedrag te berekenen vermenigvuldig je het bedrag maal 3 (het aantal trainingsdagen) en dat maal 2 (voor jullie samen).
 • Bijvoorbeeld, wanneer jullie uitkomen op een tarief van €105 per dag per persoon dan zijn de totale kosten:  € 105 x 3 dagen =  € 315 x
  2 personen = € 630.

 

Met partner
(zonder kinderen)
Tarief per trainingsdag per persoon
incl.21% BTW
Gezin met
1 of 2 kinderen
waarvoor u nog de kosten draagt
Gezin met
3 of meer kinderen
waarvoor u nog de kosten draagt
tot € 1500 € 65tot € 1700tot € 1800
€ 1500 tot € 1700 € 80€ 1700 tot € 1900€ 1800 tot € 2000
€ 1700 tot € 2000 € 95€ 1900 tot € 2400€ 2000 tot € 2500
€ 2000 tot € 2600 € 105 € 2400 tot € 3000€ 2500 tot € 3100
€ 2600 tot € 3200 € 115€ 3000 tot € 3600€ 3100 tot € 3700
€ 3200 tot € 3800 € 125€ 3600 tot € 4200€ 3700 tot € 4300
vanaf € 3800 € 135vanaf € 4200vanaf € 4300

Aanmelden of info vragen

 

Aanmelden of informatie aanvraag  

 

Zend een e-mail voor de training van 10 + 11 februari en 25 maart 2017 naar: training@beterverbonden.nl

Deze training is vol.

 

Voor de training van 18 + 19 mei en 30 juni 2017  verloopt de aanmelding via  immavangalen.psychiater@gmail.com

 

Voor de training van 29 + 30 september en 11 november verloopt de aanmelding via info@praktijklivingstones.nl

 

Mail naar het betreffende e-mail adres de volgende gegevens:

– de training die je kiest

– jullie namen

– woonplaats

– en telefoonnummers

 

Vervolgstappen

 

 • Je krijgt bericht of er plaats is.
 • Zo ja, dan ontvang je de uitgebreide informatie over die training.
 • Je bevestigt je keuze.
 • Er wordt een voorgesprek met jullie afgesproken door één van de trainers.
 • Wanneer er een gezamenlijk akkoord is ontvangen jullie de overige papieren.
Ervaringen

Ervaringen

 

9.Ar+Co-toestemming,Ja+Ki- toestemming (5-14)WEBSITE

 

A.W. orthopedagoog
Ik heb de training als een groot geschenk en buitenkans ervaren: om in een veilige omgeving de rust te hebben intensief met elkaar in gesprek te gaan, en handvatten te krijgen om aan elkaar de “diepere laag” te tonen. We zijn echt dichter naar elkaar toe gekomen, en ik vind het zo hoopgevend te merken dat we, ondanks onze eigen geschiedenis, kunnen leren ons aan elkaar te hechten en te groeien in een veilige en intieme relatie. Ik zou het liefst ieder echtpaar dat ik ken naar zo’n training sturen! 

 

J.Z., speltherapeut
Bijzonder om te ontdekken dat je die onderlinge gezonde afhankelijkheid dus blijkbaar nodig hebt. Dat het meerwaarde geeft aan je relatie! Wel spannend om je kwetsbaar op te stellen, maar als je dat beiden bereid bent om te doen, komt er zo iets kostbaars uit!!! Dit zou je iedereen toewensen.

 

H.B., huisvrouw
Het is voor ons vooral van belang geweest dat we zijn gaan zien hoe de dingen uit ons verleden beïnvloeden hoe we nu op elkaar reageren. We konden elkaar nu veel beter begrijpen én onze kwetsbare kant laten zien. Wat een opluchting. Hiermee gaan we door.

 

A.A., leidinggevende bij de politie
Dit hadden wij veel eerder moeten ‘beleven’. Het heeft veel dingen in ons goede huwelijk verbeterd, zelfs zaken waar een van ons zich al een beetje bij had neergelegd.

 

A.A., huisarts
Deze training heeft voor mij veel goeds betekend. Ik zag er ook tegen op, was bang dat het problemen mogelijk zou verergeren. Maar er is bij mij een extra opening gekomen om mijn vrouw toe te laten, te vertrouwen in mijn leven.

 

Z.J., projectmanager
De training is voor ons een verdieping en bevestiging geweest van ons verbond dat we elkaar zullen liefhebben en elkaar trouw zullen zijn. Het gegeven dat je de moeite voor elkaar doet om een paar dagen alleen aan elkaar te besteden is al een groot cadeau.

 

O., intern begeleider basisonderwijs
Ons huwelijk was al heel stabiel. Het was desondanks heel goed om samen toch naar dat diepere gevoelsniveau af te zakken; we groeiden weer dichter naar elkaar toe. Een dikke plus en aanrader voor wie via een zinvolle training wil investeren in zijn huwelijk. Het levert bij voorbaat winst op.

 

W., psycholoog
Wij hebben deze dagen als heel prettig en belangrijk voor ons huwelijk ervaren, verdiepend. We voelden ons er gelukkig bij, ondanks sommige pijnlijke momenten, juist omdat we nu eens voor elkaar gingen zitten. Het proces heeft ons verrast.

G.S., leerkracht basisonderwijs

Ik vond het een heel goede training waarin we elkaar veel beter en dieper hebben leren kennen. Het heeft ons sterker en hechter gemaakt.

 

S.M., groepsleider

Een best intensief maar belangrijke training waarbij mijn partner en ik dingen naar elkaar uitgesproken hebben die we van elkaar nog niet echt wisten. Het heeft ons dichter bij elkaar gebracht.

 

F.B., predikant

Wij hebben dingen uitgesproken en van elkaar gehoord waarvan we ons eerder nog niet zo bewust waren. Dit kon in een veilige omgeving. De hulp van de trainers was hierbij essentieel om net een stapje dieper te gaan.

Vóór je huwelijk draagt de liefde je relatie.
Ná je huwelijk draagt het verbond je liefde.

― Dietrich Bonhoeffer